Edvard Grieg i England 2

Edvard Grieg i England


Søndag 14. mai 2017

Edvard Grieg Kor presenter et variert program av engelske komponister Grieg møtte og brevvekslet med, satt sammen med noen av Griegs mest kjente sanger, arrangert spesielt for denne konserten.

Da Grieg gjestet London for første gang i 1888, var hans sanger og lyriske stykker allerede velkjente, og han ble regnet som Englands mest populære dalevende komponist. Hans personlige stil, med folkelige melodier og en spennende harmonikk hadde en særlig appell for amatørmusikere over hele landet. Griegs store popularitet holdt seg, og han vendte tilbake til England flere ganger, siste gang i mai 1906.

Programmet på konserten består av både sakrale og verdslige sanger, både kjent og noe sjeldent fremført. Blant annet får vi høre klassiskere fra Evensong-tradisjonen, av Charles V. Stanford og Hubert Parry, som begge medvirket da Grieg ble kreert som æresdoktor i Cambridge i 1894 og i Oxford i 1906.

Mindre kjent er nok stykkene fra Percy Graingers arrangementer til Jungelboken. Koret byr også på rariteter fra John Francis Barnett og Eaton Faning, som viser innflytelsen fra det nordiske.