Passio Olavi verdenspremiere 2

Passio Olavi verdenspremiere


Lørdag 31. oktober 2015

Edvard Grieg Kor fremfører verdenspremieren på Tyrone Landaus Passio Olavi i Bergen domkirke 31. oktober 2015.

Olav, helgen og konge, ble hyllet i gregoriansk sang og holdt levende i beretningene om miraklene han utførte gjennom hele Skandinavia. I dette nye verket forenes gamle gregorianske sanger på latin, hentet fra manuskripter som ble spredd og delvis tapt under reformasjonen. Nye musikalske arrangementer skildrer Olavsmiraklene. Tekstene til disse ble nedtegnet i Bergen ca. 1200. Vi møter latin og gammel norsk, middelaldersang samt kormusikk fra vår egen tid i en ny musikalsk presentasjon av livet til denne viktige historiske personligheten.

Schola Sanctae Sunnivae medvirker, begge korene dirigert av Tyrone Landau.