Reformasjonsjubileet – Bach – Kantate 80 2

Reformasjonsjubileet – Bach – Kantate 80


Søndag 05. mars 2017

I anledning Reformasjonsjubileet i Bergen 3.-7. mars fremfører Bergen Domkor, barokkorkester og solister fra Edvard Grieg kor Bachs kantate Ein feste Burg ist unser Gott, under gudstjenesten i Bergen domkirke.

Kantaten ble komponert av Bach for reformasjonsdagen, som markeres årlig 31. oktober i den lutherske kirken. På denne dagen i 1517 sendte Martin Luther sine 95 teser i et brev til Albert av Brandenburg, erkebiskopen i Mainz. Kantaten er en av Bachs mest kjente kantater, og er en av to kantater han komponerte for reformasjondagen.

Ein feste Burg ist unser Gott er skrevet for tre trompeter, pauke, to oboer, to fioliner, bratsj, cello, kontrabass, orgel continuo, fire sangsolister og firstemmig kor.