Slaget på Vågen 2

Slaget på Vågen


Fredag 27. oktober 2017

Komponist Håkon Berge og forfatter Cecilie Løveid har på bestilling fra Sjøforsvarets musikkorps laget et dramatisk verk, en kantate om Slaget på Vågen som fant sted i Bergen i 1665, et sjøslag under den andre anglo-nederlandske krig. Slaget ble utkjempet mellom en engelsk og en nederlandsk flåte. De dansk-norske styrkene i byen kom med i kampen på nederlandsk side, og dette er den eneste gangen Bergenhus festning har vært i kamp.

Dette en moderne, dramatisk fortelling om de dilemmaer en stilles overfor i kritiske og dramatiske situasjoner knyttet til forsvar av nasjonal suverenitet: avgjørende valg som kan føre til tap av liv, elendighet og ufred, med mange eksistensielle berøringspunkt.

Til å gestalte denne dramatikken har SFMK fått med seg et knippe av eminente norske solister og Bergens eget profesjonelle kor, Edvard Grieg Kor.

Verket er støttet av Norsk kulturråd.

Dirigent: Ingar Bergby
Regi: Håkon Berge og Tora Augestad
Solister: Tora Augestad, mezzo, Magnus Staveland, tenor
Frank Havrøy, bass
Kor: Edvard Grieg kor