Barn & Unge


Aspirantkorene


Som barn er sang naturlig, selvsagt, likefrem og spontant. I EGK Barn&Unge ønsker vi å starte opplæringen i en tidlig alder, før selvbevissthet og sjenanse gjør seg gjeldende, mens sang ennå er naturlig og uproblematisk. Barn er åpne for alle musikalske inntrykk; de har ingen kulturelle preferanser og de er søkende, lekne og impulsive. I aspirantkorene våre tar vi vare på leken og impulsiviteten, vi gjør dem uredde i møte med egen stemme og vi presenterer dem for ulike musikalske sjangere. De lærer å synge to-stemt, de lærer å synge på mange ulike språk, og de kjenner på gleden ved å bruke kroppen til musikk og bevegelse.

Fra og med første korøving synger barna alene for de andre, og det fokuseres på gjentagelse av øvelser for å kunne trene stemmebruk fra første tone. Barna lærer tidlig flerstemmig sang, og de lærer å synge på mange ulike språk som er viktig å ha kompetanse i for å kunne orientere seg i klassisk sangrepertoar, for eksempel tysk, fransk, latin og italiensk. 

Gutteaspirantene

Koret øver torsdager 14.30-15.40 på Steinerskolen på Paradis.

Dirigenter er Martina Starr-Lassen. 
Assistent er Leon Slettbakk.

Meld deg på lengre nede på siden.

Jenteaspirantene

Koret øver torsdager 14.30-15.40 på Steinerskolen på Paradis.

Dirigenter er Katrin Heyland

Assistent er Marita Levik.

Meld deg på lengre nede på siden.

Sentrumskoret

Koret øver torsdager 16.30-17.30 i på Bergen Private Gymnas. 
Dirigent er Sapfo Maria Stavrides.

Meld deg på lengre nede på siden.

Haukeland Skolekor

Koret øver tirsdager i SFO-tiden på Haukeland skole. 
Dirigent er Sapfo Maria Stavrides.

Meld deg på lengre nede på siden.

aspirantkorene

Ønsker du å bli medlem i en av våre Aspirantkor?

Meld deg på her:

Hvilket av korene vil du bli medlem i?
*For Haukeland skolekor. Ta kontakt med kontaktlærer for påmelding.
Navn(Required)

Foresatte

Vi samtykker til at EGK kan benytte bilder og filmer i digitale og grafiske materiale?(Required)