Daniela Iancu Johannesen 1

Daniela Iancu Johannesen


Daniela Iancu Johannesen 2

Mezzosopranen og kontra-alten Daniela Iancu Johannessen bor i Bergen, Norge, og arbeider for tiden med Bergen Nasjonale Opera, Bergen Filharmoniske Orkester og er fast ansatt i Edvard Grieg Vokalensemble fra 2012. Hun er aktiv både som solist og korsanger. Fra 1993 til 2005 sang Iancu i det prisbelønte koret Sursum Corda, ledet av Diodor Nicoară. Hun var ansatt i Timisoara Philharmonic Choir Ion Romanu fra 1992 til 2010. Med disse korene har hun gjennomført omfattende turnéer i hele Europa og USA

Iancu Johannessen har sin utdannelse fra musikkonservatoriet i hjembyen Timisoara i Romania. Her fullførte hun sine masterstudier i sang og tolkning av samtidsmusikk.

Daniela har en lang og innholdsrik karriere som ensemblesanger, men også som solist i operaer og oratorier. Roller hun har innehatt innbefatter blant annet Azucena og Ulrica i henholdsvis Verdis Trubaduren og Maskeballet ved den rumenske nasjonaloperaen i Timisoara. Hun har også hatt rollen som skogvokterens kone og Uglen ved Bergen Nasjonale Operas oppsettning av Den listige lille reven av Janacek.

Innenfor vokalsymfoniske verker og oratorier har hun blant vært solist i Haydns Skapelsen, Jesu syv siste ord på korset og Stabat Mater, Rossinis Stabat Mater, Mozarts Requiem, Kroningsmesse, Beethovens 9. symfoni, Pergolesis Stabat Mater, Mendelssohns Elias, Handels Messias, Schumanns Paradis og Peri, Bernsteins Mass og Verdis Requiem.

Based in Bergen, Norway, the Romanian-Norwegian mezzosoprano/contralto Daniela Iancu is a graduate of the Music Academy in Timisoara, Romania, where she studied seven years with various teachers: Ana Stan, Elena Sabadus, Teodora Ciucur and Corneliu Murgu. In 2008 Iancu completed her graduate Master study led by professor Ionel Pantea at the Music Academy in Timisoara. The study emphasized in particular the interpretation of contemporary music. In 2017 and 2019 she fulfilled in Sweden the Aurora Music Master class of Opera and Lied, in opera, oratorio, chamber music and concerts, with Gitta-Maria Sjöberg, Gisela Stille and John Lundgren. With Gitta-Maria Sjöberg and six others, Katarina Karnèus, Matti Borg, Mette Borg, Mats Jansson, Hans Gefors and Fredrik de Jounge, in 2018 Daniela fulfilled the Nordic Song Festival Master class, in songs and romances in the Nordic languages.

She completed her studies in 1999, and the following year she debuted in the role of Azucena in Verdi’s The Troubadour at the Romanian National Opera in Timisoara in 2000. In the same theater she sang Ulrica in Verdi’s A Masked Ball. In March 2013 she made her solo debut in Bergen, Norway. In Den Nye Opera’s production of The Cunning Little Vixen by Leoš Janáček, she sang the roles of the Forest’s wife and the Owl.

Iancu has been a soloist in several works, including: Haydn’s The Creation, Rossini’s Stabat Mater, Mozart’s Requiem, Kronungsmesse, Beethoven’s 9th symphony, Pergolesi’s Stabat Mater, Mendelssohn’s Elijah, Handel’s Messiah, Schumann’s Paradise and the Peri, Verdi’s Requiem, Ralph Vaughan Williams’ Serenade to Music and Respighi’s Lauda per la Natività del Signore.

From 1993 to 2005 Iancu sang in the award-winning choir Sursum Corda, led by Diodor Nicoară. She was employed in Timisoara Philharmonic Choir Ion Romanu from 1992 to 2010. Both choirs have done extensive touring throughout Europe. Iancu is currently working with Bergen National Opera, Edvard Grieg Vocal ensemble and Bergen Philharmonic Orchestra. She performs both as a soloist and a choir singer from 2010, as well as working as a freelancer.