Ungdomskor 1

Barn & Unge


Om vårt
ungdomskor


Edvard Grieg ungdomskor er et kor på høyt nivå for ungdommer i alderen 16-26. Koret er en arena for utvikling av spisskompetanse i sangteknikk og korsang, og forbereder sangerne på en høyere musikkutdanning eller aktiv og kompetent deltagelse i amatørmusikklivet.

Koret har regelmessige øvinger og opptrer i inn- og utland med våre samarbeidspartnere Edvard Grieg Vokalensemble, Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Nasjonale Opera og Coro Clarier . I August arrangerer koret sommerakademi, som er en uke med korsang og instruksjon av mentorkoret Edvard Grieg Vokalensemble. Dirigenter og kunstnerisk ledelse – Live de Lange og Håkon Matti Skrede.

Ungdomskor 2

Ønsker du å komme i kontakt ?

Send oss en henvendelse gjennom vårt kontaktskjema.

Martina Starr-Lassen

Prosjektleder Barn&Unge (vikar)

Solveig Lavik

Assisterende daglig leder