Edvard Grieg Korene er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert!  2

Edvard Grieg Korene
er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert!   


Stiftelsen Edvard Grieg Korene er stolt over å nå være Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er et synlig bevis på at vi tar ansvar, og vil arbeide kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling. Diplomet ble høytidelig overrakt av Linn Kristin Engø, ordfører i Bergen, på stiftelsens styremøte. 

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere. 

OM MILJØFYRTÅRN 
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Les mer om sertifiseringen på Miljøfyrtårn.no

Edvard Grieg Korene er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert!  3