Om EGK Barn & Unge 1

Barn & Unge


Om oss


EGK Barn&Unge er Edvard Grieg Korenes satsing på opplæring og utvikling innen klassisk sang, fra barnealder til tidlig voksenalder.

Barn og unge-programmet består av aspirantkorene, barnekorene, talentprogrammet, ungdomskoret og unge stemmer, og tilbyr en helhetlig musikkopplæring fra 6 til 26 år. Etter endt program vil de unge være i stand til å starte på et musikkutdanningsløp ved høyskole eller konservatorium, eller de vil være aktive bidragsytere i kor og amatørmusikklivet.

Om EGK Barn & Unge 2

Ønsker du å
komme i kontakt ?

Send oss en henvendelse gjennom vårt kontaktskjema.

Martina Starr-Lassen

Prosjektleder Barn&Unge (vikar)

Solveig Lavik

Assisterende daglig leder 

Om EGK Barn & Unge 3

Da vi var unge, så vi på venner som noe selvsagt. Da vi ble eldre, vet vi hva det betyr å ha dem.


– Edvard Grieg