Ørjan Hartveit Baryton 1

Ørjan Hartveit Baryton


Ørjan Hartveit Baryton 2

Ørjan Hartveitstuderte i London, og harvært solistmedblant andreBergen Filharmoniske Orkester, Barokkanerne, BIT20, Copenhagen Soloists, Drottningholms BarockensembleogEnsemble du Monde.

Repertoarethans strekker seg fra Bachs store vokalverker til musikk av dagens komponister, og omfatteroperaer, oratorier,romanserog samtidsmusikk. Blanturoppførelser kan nevnesJudase-vangeliet av Vagn Lid/Haugland på Den Norske Opera & Ballett (Oslo), Lera Auerbachs The Infant Minstrel med Bergen Filharmoniske Orkester/Gardner i Grieghallen(Bergen)ogHampson Sislers Music In The Soulmed Ensemble du Monde/Danieli Merkin Hall(New York). Hanharogsågjesteten rekkefestivaler som Festspillene i Bergen, Hardingtonar, Equinox (Köln)og Zugrizimai (Vilnius), og gitt lied-konserter både i USA og Europa.

Ørjan kan hørespåutgivelseneSoundtrackof an Imaginary Opera(Ravello Records)med musikk av Rebecka Ahvenniemi,Ekko av lidenskap(Onen Records) med sanger av Edvard Grieg,Edvard Grieg Kor Sings Grieg(Chandos),Mozart Requiemmed Copenhagen Soloists (Micropascal), Geirr Tveitt–Piano Works and Songs(KinnePiano) og Ralph Vaughan Williams –Where Hope is Shining(Albion Records).

www.orjan-hartveit.com