Barn & Unge


Om unge stemmer


Unge stemmer er et mentorprosjekt som støtter unge sangere i startfasen av utdanning og karriere.

Edvard Grieg Korene legger til rette for talenter som studerer i utlandet ved å bistå med veiledning, tilrettelegging og personlig støtte. EGK legger til rette for opptredener og  konserter for deltagerne i Unge Stemmer.

Unge stemmer 1

Unge stemmer deltagere 2013-2021:

Stian Økland

Martina Starr-Lassen

Gustav Navas Hasfjord

Kristin Frivold Davidsen

Unge stemmer deltagere 2021/2022:

Helene Skorpen Trones

Stian Jebsen

David Dokken Gaski

Einar Stefansson

Ønsker du å
komme i kontakt ?